Handboek Lenormandkaarten lezen

Titel
Lenormandkaarten lezen; De kaarten van Madame Lenormand leggen en duiden.
Deze kaarten worden in verschillende leggingen/patronen uitgewerkt d.m.v. diverse technieken.
Deze opleiding kun je doen voor je eigen persoonlijke intuïtieve ontwikkeling.
Deze opleiding kan ook beroepsmatig gebruikt worden, zoveel voor jezelf als voor bedrijven.

Inhoud van de gehele cursus (6 blokken)

 1. Achtergrond Lenormand kaarten, uitleg van de basiskaarten
  o Hoe werken de kaarten
  o Ligging; kolommen, rijen, diagonale lijnen en eindkaarten
  o Het schudden van de kaarten
  o De kaarten met hun betekenissen, beknopte uitleg
  o Persoonskaart en partnerkaart
  o Sleutelwoorden
 2. Betekenissen van de kaarten
  o Beknopte uitleg van de basiskaarten:
  o Persoonskaart
  o Partner persoonskaart
  o Ruiker
  o Lelie
  o Kind
  o Toren
  o Maan
  o Ring
  o Hart
  o Huis
  o Combinaties
 3. Betekenissen van de kaarten:
  o Boek
  o Brief
  o Ruiter
  o Vogels
  o Sleutel
  o Beer
  o Hond
  o Muizen
  o Schip
  o Vissen
 4. Betekenissen van de kaarten:
  o Ooievaar
  o Tuin
  o Ster
  o Zon
  o Slang
  o Lijkkist
  o Boom
  o Weg
  o Roede
  o Vos
  o Anker
  o Klaverbladen
  o Kruis
  o Berg
  o Zeis
  o Wolken
 5. Uitgebreide uitleg
  o Combinatie uitleg
  o Verdiepin
 6. Diverse legpatronen
  o Advieskaart
  o Enkele kaartlegging (dag,week,maand,jaar)
  o 4 kaarten legging, onder en boven, links en rechts
  o 36 kaarten, alle kaarten in één legging
  o 14 kaarten, Keltisch kruis
  o 9 kaarten, karakterschets
  o Verleden, heden en toekomst
  o Vraagstelling, de juiste vragen stellen
  o Ja/nee legging
  o Tijdsbepaling
  o Relatielegging
  o Blinde legging
  o Fotolegging
  o Boodschappen uit de legging halen
  o Financiën
  o Gezondheid, lichaamsgerichte legging
  o Gebeurtenissen
  o carrière
  o Persoonlijke ontwikkeling, inzichtlegging
  o Jaarlegging
  o Themaduiding
  o Open en gesloten vragen
  o Diverse andere gesloten en open vraag leggingen
  o Advieskaart en eindkaart
  o Eigen legpatroon ontwerpen
 7. Personen duiding
  o Ouders
  o Kinderen
  o Broers/zussen
  o Neven/nichten
  o Andere familieleden
  o Vrienden/vriendinnen
 8. Combineren van kaarten
  o Combinatie kaarten
  o Persoonskaarten karakterschets
 9. Werk, gezondheid, relaties, thuis, persoonlijke ontwikkeling
 10. Resultaten, risico’s en toestemming
 11. Oefeningen
  o Blinde legging
  o Foto legging
  o Stoelendans
  o Inzichtlegging andersom. Kaarten liggen niet open. Tekst wordt voorgelezen.
  Cursisten raden de kaarten.
  o Willekeurige combinaties maken, van 2-3-4 kaarten
  o Er wordt een legging gelegd, cursisten raden wie het is.
  o ID kaarten legging

Niveau
HBO

Duur
Basis 3 maanden, verdeeld over 6 lesdagen, deze kan uitgebreid worden met blokken van 3
maanden. Met 6 blokken voor gevorderden. Elke 14 dagen een lesdag van 3 uur.

Doelstelling
Persoonlijke Intuïtieve ontwikkeling. Starten als kaartenlezer.

Doelgroep
Personen die zichzelf intuïtief willen ontwikkelen, personen die een eigen praktijk willen
starten als kaartenlezer.

Vooropleidingseisen
HBO werk en denkniveau.
Belastbaarheid: maximaal 10 cursisten.

Studiebelasting/uren
Elke 14 dagen huiswerkopdrachten van gemiddeld 4 uur.

Kosten
Kosten voor deze cursus:
€ 100 voor 6 lessen (losse les €17,50)
Dit bedrag zal vooraf betaald moeten worden. Er is een mogelijkheid tot
betalen per les.
Een set Lenormandkaarten is verkrijgbaar bij ons voor €6,50

De cursusmap bevat heldere informatie. Gedurende de cursus worden de
werkbladen en behandelde protocollen uitgereikt. Er zijn geen verdere studiekosten.
De website bevat heldere instructies over het lesmateriaal, als ook wat er van de deelnemer
verwacht wordt. Informatieve/administratieve vragen kunnen ten aller tijden gesteld worden via e-
mail of telefonisch. De vragen worden zo spoedig mogelijk beantwoord, binnen een week een
bevestigingsmail en binnen 14 dagen de afhandeling.
Kwalificaties die behaald kunnen worden: Certificaat van beginners of gevorderden in kaartlezen.
Klachtenregeling/ procedure: Een klacht kan ingediend worden via mail, info@praktijkmanolis.nl.
Binnen een week komt er een bevestigingsmail dat de klacht ontvangen is. Praktijk Manolis gaat
vervolgens kijken of de klacht opgelost kan worden. Dit binnen een tijdsbestek van 4 tot 6 weken.
Mocht de afhandeling langer dan genoemde afhandeltijd zijn, dan wordt deelnemer hier spoedig van
in kennis gesteld, met een duidelijke toelichting. Klachten worden vertrouwelijk behandeld, alle
privacy wordt gewaarborgd. Alle klachten worden geregistreerd en 5 jaar bewaard.
Is de klacht niet op te lossen met Praktijk Manolis, kan de klacht gemeld worden bij het GAT,
Geschillen Alternatieve Therapeuten.

Ik val als therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve
Therapeuten (GAT). GAT is een rijkserkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie.
Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/
Ik werk als therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie
zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/
Zie als bijlage bewijs van inschrijving bij het GAT.

Examen
o Voor het certificaat van beginners wordt geen examen toegepast. Voor gevorderden bestaat
het examen uit een uitgebreide legging, en diverse andere legpatronen die in de examenles
gemaakt dient te worden. Hierbij is de certificering o/v
o Bij zakken voor examen mogelijkheden herexamen/volgen extra lessen:
Wanneer het examen niet gehaald wordt, mag men binnen 3 maanden herexamen doen.
Wil men extra lessen voor bepaalde onderdelen, kan dit in overleg.
Gedurende de lessen is er voldoende tijd om te oefenen en vragen te stellen.

Contract
Voor deze cursus wordt geen contract opgesteld.

Administratie
Praktijk Manolis registreert alle deelnemers middels een persoonlijk dossier, incl. een classificatie,
(deze is als bijlage toegevoegd). Het dossier bevat ingeleverde huiswerkopdrachten,
huiswerkformulieren, verslagen, feedbackformulieren etc. Dit dossier is ten aller tijden door
deelnemer opvraagbaar en wordt bewaard voor een termijn van 5 jaar.
Deelnemers kunnen vragen/opmerkingen/klachten in elke les bespreken. Voorafgaand aan alle
lessen is daar mogelijkheid toe. Als deelnemer persoonlijke vragen of opmerkingen heeft, of deze
niet in de les wil bespreken, dan kan de deelnemer dit via mail of telefonisch contact laten weten.
Praktijk Manolis draagt er dan zorg voor dat de vragen/opmerkingen/klachten van de deelnemer
worden afgehandeld/opgelost. Dit binnen zo spoedig mogelijke termijn, met een maximum van 14
dagen.
Praktijk Manolis biedt deelnemers met Dyslexie, ADD en ADHD een gepersonaliseerde
studiebegeleiding, dit in overleg met deelnemer.

Evaluaties opleiding en docent
Aan het eind van elk lesblok dient deelnemer een feedbackformulier in te vullen. Aan het eind van de
cursus een evaluatieformulier voor zowel de cursus als de docent.

Intervisie
Een Besloten Facebook groep, een groepsapp, forum op de website, en oefendagen.
Regelmatig zullen er proefpersonen aanwezig zijn, dit in overleg met cursisten.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items -  0,00
Chat openen
Scan de code
Hallo,
Waarmee kunnen we u helpen?