Toestemming

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Voor uw gegevensverwerking hebben wij van u, als betrokkenen zijnde, toestemming nodig. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)  stelt strengere eisen aan toestemming.

Nieuw is dat wij moet kunnen aantonen dat wij geldige toestemming van mensen hebben gekregen om hun persoonsgegevens te verwerken. En dat het voor mensen net zo makkelijk moet zijn om hun toestemming in te trekken als om die te geven.

Reacties zijn gesloten.